Oorsprong collectie WSHD

Waterschap Hollandse Delta is op 1 januari 2005 ontstaan uit de samenvoeging van de waterschappen De Brielse Dijkring, Goeree-Overflakkee, De Groote Waard en IJsselmonde, en een deel van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. De fusiepartners brachten hierbij de in de loop der tijd vergaarde en via rechtsvoorgangers verkregen cultuurhistorische voorwerpen in. De meeste objecten hebben een innige historische verbondenheid met een waterschap, hoogheemraadschap of polder die soms teruggaat tot de 17de of 18de eeuw.

Hollandse Delta heeft een unieke verzameling glaswerk, ontstaan uit de traditie van bestuurders, de dijkgraven, heemraden en ingelanden, om de organisatie met een glas te vereren. Naast ceremoniële voorwerpen als de zogenoemde bodebussen omvat de collectie ook inmiddels in onbruik geraakte meetinstrumenten en allerhande meubilair als archiefkasten en –kisten.